น้ำยาสปีดแว็กซ์ (Speed Wax Spray)ขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบรถ Speed Wax Spray จะถูกลงทั่วผิวสีเพื่อความเงางาม อีกทั้งแยกประเภท น้ำยาเพิ่มความเงาสำหรับรถที่ลงด้วยน้ำยาเคลือบสีทั่วไป และน้ำยาเพิ่มความเงาสำหรับรถที่รถน้ำยาเคลือบแก้ว เพราะคุณสมบัติของน้ำยาเคลือบที่ต่างกัน น้ำยาที่ใช้ก็ต่างกัน Mercury Car Detailing เก็บงานด้วยน้ำยานี้ให้กับรถทุกคัน ที่มาใช้บริการ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการล้างทำความสะอาดภายนอกภายในที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ราคาเริ่มต้นเพียง 180.- บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของรถ) เท่านั้น